Verstedelijking Deel 3

Programmeren Middeldure vrije sector huur voorwaardelijk voor de gemengde stad

Interview Michiel de Bruine, Hoofd Asset Management Woningen, Bouwinvest

Michiel de Bruine

 

In alle grote steden in de Randstad is sterke behoefte aan middeldure vrije sector huurwoningen. Dat is echt een segment dat wij nog meer geprogrammeerd zouden willen zien en waarin wij nog meer zouden willen investeren. Aldus Michiel de Bruine, Hoofd asset management woningen bij Bouwinvest. De aanwezigheid van middeldure huurwoningen garandeert op lange termijn de leefbaarheid van steden en versterkt de doorstroming. Door toevoeging van dit segment naast koopwoningen en sociale huurwoningen worden wijken aantrekkelijker en meer divers. Om te komen tot deze diverse wijken is ons voorstel om dit gezamenlijk op te pakken. De corporatie vanuit sociale huur en wij vanuit middeldure huur en beiden als lange termijn investeerder. Hier hebben we goede ervaringen mee.”

Auteur: NIcole groen | 5 min.

 

NG: Wat doen jullie op binnenstedelijk gebied?

MDB: “Wij investeren veel in de grote steden en veel in omvangrijke projecten. Dat zijn projecten vanaf honderd woningen, zelfs tot bijna duizend woningen. Vrije sector huurappartementen al dan niet gecombineerd met andere functies. Voorbeelden zijn: Uptown Wijnhaven (Rotterdam) en Park Hoog Oostduin (Den Haag). En wij willen blijven investeren de komende jaren. Kijk bijvoorbeeld naar Den Haag en Rotterdam; die steden hebben allebei hun eigen opgave. Je ziet dat een grote bevolkingstoename voor de komende jaren geprognosticeerd wordt en dat er relatief best wel wat locaties en ontwikkelopgaven zijn. De trek naar de stad houd voorlopig aan. Er is een heel breed scala van mensen die juist naar de stad terug willen, jonge gezinnen, studenten, senioren, starters, daar moet voor gebouwd worden”.

"Minimaal 25-30% van de nieuwbouwopgave zal middel dure huur moeten bevatten"

NG: wat is nu belangrijk om op provinciaal, gemeentelijk niveau te organiseren?

MDB: “De gemeente bepaalt via ruimtelijke plannen waar ontwikkeld kan worden en dient daarbij de planvorming voor te bereiden. Ons advies en ook van Minister Blok is meer inzetten op middeldure huurwoningen. Het is hierbij van belang dat gemeenten de regierol pakken. Wanneer gemeenten locaties als gebiedstenders op groter schaalniveau met een mix van woningen in de markt zetten, kunnen nieuwe gemengde wijken versneld gerealiseerd worden. Als je dat niet doet dan zal, zeker in deze concurrerende markt, dit vrije sector huursegment met bijbehorende doelgroep te weinig in grote steden kunnen wonen. Je hebt de segmenten sociaal huurwoning en koopwoningen. Zeker als er getenderd of verkocht wordt zal je zien dat die twee segmenten er voornamelijk zullen komen, maar het middensegment, de middeldure vrije sector huurwoningen vrezen wij, niet. Die worden dan weggeconcurreerd. De vraag ‘wie mag er straks nog in de stad wonen?’ kun je ons inziens alleen maar ondervangen als je een middensegment huur creëert. Met bijbehorende voorwaarden en dus ook grondprijsvoorwaarden. De gemeente moet daar echt meer op inzetten, programmeren, zelfs wijken of gebieden voor aanwijzen, anders zijn wij bang dat dat segment het kind van de rekening wordt. Minimaal 25-30% van de nieuwbouwopgave zal middel dure huur moeten bevatten.”

“Daarnaast kunnen ook woningcorporaties ten aanzien van hun wijkbezit meer samenwerken met beleggers om te komen tot een herontwikkeling en upgrade van deze wijken met onder andere sociaal en middeldure huur, de zogenaamde stedelijke vernieuwing 2.0.”