Gastblog JELMER RIDDER

Publiek vastgoed in transitie

Oproep aan gemeenten om uitgangspunten inzet publiek vastgoed kenbaar te maken.

 

Over de auteur: Jelmer Ridder is senior adviseur Stedenbouw en Planologie bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag. Jelmer maakt onderdeel uit van het strategennetwerk Zuidelijke Randstad.

Den Haag, domein van ministeries en overheidsgebouwen

Jarenlang is Den Haag beheerst door de aanwezigheid van publiek vastgoed. Door de aanwezigheid van vele ministeries en internationale overheidsorganisaties is de aanwezigheid van publiek vastgoed bepalend en soms karakteriserend voor grote delen van Den Haag. Niet in de laatste plaats door de gemeente zelf; het stadhuis dat vorig jaar haar 20-jarig jubileum voerde is een belangrijke aanjager geweest voor het gebied tussen het centraal station en het Spui. Met de opening binnenkort van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden, een transformatie van het voormalige pand van het ministerie van Binnenlandse Zaken, en de bouw van het nieuwe onderwijs- en cultuurcomplex, wordt hier weer een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd.

 

Rijk steunt maatschappelijke inzet publiek vastgoed

Het publiek vastgoed heeft daarmee ook een belangrijke strategische rol; van oudsher als huisvesting van duizenden rijksambtenaren, maar steeds meer ook als object waarvan de gebruikers draagvlak   bieden voor voorzieningen en bijbehorende levendigheid, en daarbij een aansluitende invulling vraagt van de openbare ruimte. Aan de oostkant van het Centraal Station in Den Haag wordt hierover bij de herontwikkeling van het gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Koninklijke Bibliotheek al gezamenlijk nagedacht. Het sluit aan bij de afspraak uit het BO MIRT van 2013: de uitgestoken hand van het Rijk om de mogelijkheden van het publiek vastgoed bij het realiseren van gezamenlijke beleidsambities van rijk en regio te bezien. Mede in het licht van de veranderende financieringsinstrumenten van het Rijk, is dit een aanbod om op een andere manier lagere overheden te faciliteren bij het realiseren van beleidsambities.

 

Inventarisatie Rijk per provincie

Een interessant aanbod van het Rijk, dat de gemeenten van de zuidelijke randstad voor een dilemma lijkt te stellen. Op de inventarisatie van het Rijk per provincie, de zogenaamde provinciale rijksvastgoedplannen, wordt echter voorzichtig gereageerd. Mogelijk omdat de vraag in verschillende disciplines valt; het gaat om planologie, stedenbouw, planeconomie en vastgoedbeheer. Of het komt doordat de locaties vooralsnog niet tot de verbeelding spreken, of omdat de gezamenlijke beleidsambities abstract zijn.

 

Momentum voor gemeenten om nu mee te doen

Nu is wel het moment om daarvoor de randvoorwaarden kenbaar te maken. Om het Rijk te laten weten met welke uitgangspunten de inzet van publiek vastgoed (dat natuurlijk ook deels van de gemeente kan zijn) leidt tot een gezamenlijke meerwaarde. Of om abstracte beleidskaders gezamenlijk concreet te maken. Hoewel behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst, loop ik vanaf het station dagelijks door sprekende voorbeelden van geslaagde referenties. Hopelijk zijn de provinciale rijksvastgoedplannen de aanleiding om daar in de Zuidelijke Randstad een vervolg aan te geven!

Reageren op dit artikel? Jelmer.ridder@denhaag.nl