Bestuurlijke conferentie:

Woningbouw - verbinden en versnellen in Zuid-Holland

 

Samen sturen op realisatie in de woningbouw

De woningbouwopgave vraagt om versnelling. Met oog voor alle aspecten die daarbij horen – van slim ruimtegebruik en duurzaamheid tot goede bereikbaarheid met openbaar vervoer. Overheden, de bouwsector en woningcorporaties houden zich meer en meer samen bezig met dit vraagstuk.  Daarom bundelen bestuurders van bedrijven, overheid en corporaties hun krachten tijdens een bestuurlijke conferentie op 7 december in het voormalig ministerie van SoZaWe in Den Haag.

gerelateerde events


28-11: conferentie Slim Ruimtegebruik, PZH

29-11: City Deal for Real, PZH, Netwerk Zuidelijke Randstad en Min. BZK

 

Ontwikkelingen genoeg: een grote trek naar stedelijk gebied, meer vertrouwen in de economie en daarmee in de woningmarkt. Er is een oplopend woningtekort door grote behoefte aan betaalbare huurwoningen en een aantrekkende markt voor koopwoningen. Het heeft de voorkeur woningen zoveel mogelijk binnenstedelijk te realiseren, niet alleen door nieuwbouw, maar ook door herontwikkeling en transformatie. Als wij de woningbouwopgave combineren met de ambities uit het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040, ontstaan kansen om goed bereikbare woningen te bouwen. Het is tijd om deze vraagstukken en kansen gezamenlijk en snel op te pakken. Geen enkele partij kan dit alleen. Wat hebben wij nodig van elkaar? Op die vraag formuleren overheden, bedrijven en corporaties op 7 december het antwoord, dat de leidraad vormt voor de toekomst van de woningbouw.

Adri Bom-Lemstra

“Er is een groeiende behoefte aan koop- en huurwoningen in het stedelijk gebied, maar de bouwproductie blijft sterk achter. Zaak dus om samen de hobbels weg te nemen. En te voorkomen dat mensen niet kunnen wonen waar ze willen wonen.”

Henk Homberg

“Bouwend Nederland roept bedrijven op om nu samen met publieke partners de woningbouw in Zuid-Holland te versnellen. Zo houden wij onze plancapaciteit op de lange termijn op peil”

Arno Brok

“De urgentie om te bouwen is zo groot, dit kunnen wij alleen samen oplossen. De juiste woningen op de juiste plaats, bij hoogwaardig openbaar vervoer, gaat een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van onze inwoners”.