NETWERK

“Als wij het niet kunnen, wie dan wel?”

In de Zuidelijke Randstad zijn de afgelopen periode diverse nieuwe mensen aangetreden die de komende jaren bij gaan dragen aan het concurrerend vermogen van de regio. Een aantal mensen stelt zich aan u voor.

Ab van der Touw

Op 24 februari 2014 is Ab van der Touw benoemd tot voorzitter van de Economische Programmaraad Zuidvleugel. Waarom koos hij voor de EPZ en wat zijn zijn plannen?

 

Gouden driehoek

Publiek-private samenwerking (PPS) is de rode draad in het werk van Ab van der Touw, bestuursvoorzitter van Siemens Nederland, en daarnaast onder meer vice-voorzitter van werkgeversorganisatie FME en lid van The Hague Security Delta. “Ik heb veel PPS zien ontstaan. Complexe vraagstukken zoals de energievoorziening vragen om samenwerking in de ‘gouden driehoek’ van overheid, kennis en bedrijfsleven. Het heeft geen zin om de industrie iets te laten ontwerpen om daarna te kijken of er klanten voor zijn.”

Ook de ontgroening werkt volgens Van der Touw PPS in de hand. “De beroepsbevolking krimpt en dat noodzaakt ons om spaarzaam om te gaan met de arbeidskrachten. Dat is extra belangrijk in de Zuidvleugel, waar een fundamentele mismatch is tussen wat opleidingen leveren en wat werkgevers vragen. We kampen met een groot tekort aan technisch opgeleide mensen. Dat merken we bij Siemens, maar ook bij bedrijven als IHC Merwede, baggeraars, windmolenproducenten… Ik voel me aangesproken daar wat aan te doen. Bijvoorbeeld in het platform Betatechniek.”

“Complicerende factor is onze diversiteit. De Brainport en Amsterdam zijn veel homogener. De ontwikkeling van de Zuidvleugel blijft daarbij achter. Ook wereldwijd blijken de economische machtscentra die zich focussen, het goed te doen. De diversiteit hier is een feit, maar daarbinnen is focus mogelijk. En bovendien: er zijn meer overeenkomsten dan je op het eerste gezicht denkt. Denk aan het grootschalig opwekken van duurzame energie. De CO2-uitstoot uit de haven kun je goed gebruiken in de kassen in het Westland bijvoorbeeld.”

 

Noodzakelijk tegenwicht

Wat kan de EPZ betekenen? “De ‘triple helix’ kan samen betere langetermijnplannen maken voor de werkgelegenheid over vijf tot tien jaar. En dan moet het bedrijfsleven ook genereus genoeg zijn om stage- en arbeidsplaatsen te bieden. We kunnen daar arrangementen voor sluiten. Bijvoorbeeld om het tekort aan technische mbo’ers op de Tweede Maasvlakte op te lossen. Dat vraagt ander aanbod van de Albeda’s, Mondriaans en InHollands, omscholing (waarom kan een betonvlechter geen installateur van ‘smart meters’ worden?), maar ook openbaar vervoer ernaartoe.”

 “Je loopt al snel achter de feiten aan: mensen opleiden kost 5 jaar, openbaar vervoer ontwikkelen kost 7 jaar. De EPZ biedt een noodzakelijk tegenwicht aan de kortetermijnplannen. Ook als iets niet meteen morgen een kwartje oplevert, moet je het doen. Nederland vertoont opportunisme in dit soort zaken; Duitsland is veel toekomstgerichter.”

 

Geen praatclub maar doeclub

“Discussiëren is onze nationale sport; daar moeten we niet in blijven hangen. De inzichten zijn breed gedeeld, het is nu tijd voor actie. Zoals bij het SER Energieakkoord, waarmee we een ambitieuze stip op de horizon hebben gezet. Zoiets kunnen we ook doen voor de economische ontwikkeling van de Zuidvleugel. Als we het belang van openbaar vervoer onderkennen voor een bereikbare luchthaven, heb dan ook de moed om afspraken te maken over elektrische taxi’s en een hoogwaardige tramverbinding. We zijn met 21 boegbeelden uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid: als het ons niet lukt, wie dan wel?”

Lennart Harpe

Naam: Lennart Harpe
Functie: Wethouder Verkeer en Vervoer, Grondzaken en Vastgoed, Regiegemeente, Afvalbeleid, en o.a. de projecten Spoortunnel en Delft Zuid Oost
Organisatie: Gemeente Delft

 

De belangrijkste opgaven in de Zuidelijke Randstad zijn volgens mij…

Een aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat bieden, versterken van de infrastructurele verbindingen en slim verduurzamen. 

Mijn bijdrage daaraan wordt….

Voor mij als wethouder Verkeer en Vervoer van de Gemeente Delft is in deze periode de oplevering van de spoortunnel een mijlpaal van formaat. Voor de stad Delft is dit het project van de eeuw. Een volledige viersporige verbinding op de stedelijke as van de zuidvleugel van de randstad is cruciaal voor het economische en sociaal functioneren van de zuidvleugel. Met de oplevering van de spoortunnel krijgt de stad Delft en de Zuidelijke Randstad een uitbreiding van het hoog stedelijke woonmilieu. Dit gebied heeft de naam “Nieuw Delft”. Met deze combinatie van openbaar vervoer en gebiedsontwikkeling levert Delft een schoolvoorbeeld van het programma Stedenbaan. 

Daarvoor wil ik samenwerken met ...

Met de partners in de stad Delft (waaronder TU Delft, TNO, Deltares en het MKB) wil ik op een duurzame en innovatieve manier aan de bereikbaarheid werken. Dit zal ik doen in samenwerking met buurgemeenten waar veel werknemers van deze instellingen wonen, de steden op de kennisas, de provincie Zuid-Holland en het Rijk. Het gaat erom gezamenlijk de verbindingen binnen de kennisas en met de kennisas en hun toeleveranciers te optimaliseren. Zodat de kennisinstellingen gezamenlijk hun innovatiekracht verder kunnen ontwikkelen.

Jaap Smit

Naam: Jaap Smit
Functie: Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland
Organisatie: provincie Zuid-Holland

 

De belangrijkste opgaven in de Zuidelijke Randstad zijn volgens mij…

het versterken van de concurrentiepositie van de Zuidelijke Randstad door de vele potenties in dit gebied verder te ontwikkelen en beter te benutten. Daarvoor moeten we traditionele economische sectoren innoveren, de cross-overs tussen sectoren zoeken en de krachten van bedrijven, kennisinstellingen en overheden bundelen. De grootste opgave hierbij is misschien wel om het gezamenlijk belang daadwerkelijk boven individuele belangen te laten gaan.   

Mijn bijdrage daaraan wordt….

het aanzetten tot echte gezamenlijke keuzes in de Zuidelijke Randstad. Daarvoor zal ik verbindingen leggen waar nodig, het samenwerkingsproces stimuleren en soms ook de kritische spiegel voorhouden. 

Daarvoor wil ik samenwerken met ...

andere overheden, maar vooral ook met bedrijven die zich voor de versterking en positionering van hun sector inzetten en met onderwijsinstellingen die de verbinding met het bedrijfsleven zoeken.

Leonard Geluk

Naam: Mr. L.K. Geluk (Leonard)
Functie: Voorzitter College van Bestuur
Organisatie: De Haagse Hogeschool

 

De belangrijkste opgaven in de Zuidelijke Randstad zijn volgens mij…

Onderwijsinstellingen in de Zuidvleugel fungeren als emancipatiemotor voor grote delen van de bevolking. Als wethouder in Rotterdam heb ik al ervaren dat die opgave hier in de Zuidvleugel sterker aanwezig is dan elders in Nederland, maar ook dat de urgentie hoger is. De regio is en blijft, in vergelijking met andere delen van Nederland, achter qua economische ontwikkeling. Daar moeten we gezamenlijk mee aan de slag. 

Mijn bijdrage daaraan wordt….

Wij moeten kansrijke economische ontwikkelingen benoemen en benutten. In onze regio zit bijvoorbeeld veel groeipotentie bij het MKB. Mijn doel is om meer interactie in kennis te stimuleren tussen de hogeschool en dat MKB. De kennis die aanwezig is op de hogeschool beschikbaar stellen aan de bedrijven, maar ook de kennis en innovatiekracht van die bedrijven bij ons naar binnen halen. Daarvoor moet de hogeschool haar open houding handhaven en versterken. En dat is waar ik mij de aankomende tijd sterk voor in wil zetten. 

Daarvoor wil ik samenwerken met ...

de gemeentes waar De Haagse Hogeschool vestigingen heeft (Den Haag, Delft, Zoetermeer), bedrijven en instellingen uit de regio, en mbo- hbo- en universitaire onderwijsinstellingen.